نام شهر نام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراه تلفن ثابت-مرکز آدرس
کرمانشاه خانم مهتابی آهنگ سلامتی 09183295909083-38330150کرمانشاه -بلوارکیانشهر نبش شهرک رسالت ساختمان محمد
کرمانشاه آقای کیانی توان 09181315218083-45226222کرمانشاه- اسلام آباد غرب-نبش میدان امام
کدپستی :6761913737
کرمانشاه خانم شایگان پور شایگان09186797289083-34246696کرمانشاه مسکن 4 راه مطهری جنب موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج داخل پاساژ
کرمانشاه خانم دکتر افتخاریفیزیوتراپی09188310905083-38212010کرمانشاه فرهنگیان فاز 1 نبش بلوار شهید فهمیده
کرمانشاه خانم دکتر شکیبا فارابی083-38261046کرمانشاه شهرک جلالیه فیزیوتراپی فارابی
کرمانشاهدکتر بالوی پردیس083-37247181کرمانشاه جاده اسلام آباد خ پردیس
کرمانشاه دکتر فتاحینوبهار083-38439242کرمانشاه خ 22 بهمن
کرمانشاهآقای مرتضی عزیزیانایرانمهر083-37222489کرمانشاه م شهرداری خ معیر
کرمانشاهخانم سرمستیپارس083-37217191کرمانشاه خ شهریداری خ اصفهانی