نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراه تلفن ثابت-مرکز آدرس
قائم شهرخانم قریشی انرژی 09118240483011-42259329مازندران-قائم شهر خیابان بابل کوچه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر
ساری آقای علی اکبر قنبری 09353242887مازندران-ساری-جاده جویبار روستای حاجی آباد-خیابان سیدالشهدا-کوچه طبیعت 2
آمل خانم خیری 09112219145مازندران-آمل-خیابان امام رضا-رضوان 75 گلهای 12 پلاک 2