نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراه تلفن ثابت-مرکز آدرس
قم خانم اربابی نیکان قم 09120690883025-38836001قم-خیابان امامزاده ابراهیم کوچه 18درب 2 پلاک 7