نام شهرنام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراهتلفن ثابت-مرکز آدرس
سلماسآقای خداوردیفیزیوتراپی سینا09141436827'آذربایجان غربی سلماس خ امام ک شماره 10 پ 5/1 کدپستی 5881653681