نام شهر نام فیزیوتراپنام مرکز تلفن همراهتلفن ثابت-مرکزآدرس
خمین آقای نصیری 09184325845اراک-خمین-خیابان مصطفی خمینی کوچه اطلس
اراک خانم دکتر شاه کرمشفا09188622212086-32222644اراک خ امام خمینی نرسیده به م ولیعصر ط فوقانی بانک آینده ساختمان پزشکان دنا
اراکخانم صالحیآراد09126075246086-32222469اراک خ شهید بهشتی اوایل خ شکرایی
اراکخانم احمدی افق09011809365086-33685602اراک خ امام خمینی به سمت م ولیعصر ط 2 ساختمان ایران
اراکخانم عامری روزبه09188612937086-32235654اراک خ دانشگاه پایین تر از سازمان بهزیستی روبروی بانک تجارت جنب آتلیه کیمیا
اراکآقای دکتر بیرجندی مرکزی بیرجندی09183604260اراک خ امام خمینی جنب خ دکتر حسابی انتهای بن بست شهروان
اراکآقای شهرام سرمدابن سینا09188640726086-32233018اراک م شورا خ امام خمینی بعد از ک حاج قدمیان
اراکخانم دکتر صابریبزرگمهر09183629757086-32239336اراک خ بهشتی بالاتر از م هفت تیر ساختمان پزشکان بزرگمهر ط1
اراکدکتر ابراهیم دهقان سرشت دهقان سرشت086-32233018اراک خ خرم کلینیک جراحی ایرانمهر ساختمان حکیم ط منفی1