شرکت بازرگانی ویرا 360 تنها نمایندگی انحصاری آرمان پویا میباشد که در راستای سهولت و دسترسی آسان بیمار به فیزیوتراپی این مرجع را تعبیه کرده است‚همچنین ما به شما کمک میکنیم نزدیک ترین مرکز فیزیوتراپی به محل زندگیتان را پیدا کنید.

اولین مرجع کامل فیزیوتراپی در ایران میباشد ¸که بعدها به صورت کتاب در اختیار عموم قرار میگیرد.